تماس و مشاوره با
وکیل پایه یک دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 تیر 1400
پرونده مطالبه وجه با رسید عادی

 پرونده مطالبه وجه با رسید عادی

شاید بتوان ساده ترین شکل یک دعوای حقوقی را دعوای مطالبه وجه یا گرفتن طلب با رسید عادی دانست.منظور از مطالبه وجه یا طلب مطالبه یک خواسته پولی است؛ یعنی خواسته ای که موضوع آن وجه رایج (تومان - ریال) است.طبیعتاً و متعاقب هر دعوای حقوقی، خواسته باید مستند به دلیل باشد.دراینجا طبیعتاً همان طور که گفته شد دلیل، یک رسید یا برگه ای از سند عادی است.مثلاً دریافت کننده وجه در یک کاغذ معمولی و یک برگه عادی اقدام به دادن رسید و به نوعی اقرار به دریافت وجه از پرداخت کننده و طلبکار نموده است.مطابق ماده 265 قانون مدنی وقتی کسی پول یا مالی به دیگری می دهد اصل و ظاهر (اصالت الظهور و ظاهر امر) حاکی از این است که قرار است آن وجه عودت داده شود و دریافت کننده، طلبکار نبوده است مگر اینکه استحقاق خود و عدم ضرورت استرداد را اثبات نماید که در اینصورت با ارائه این دفاع در دادرسی برائت ذمه خود را در قالب حکم دادگاه به اثبات می رساند.در صورتی که خوانده در دعوای مطالبه وجه نتواند برائت ذمه را اثبات نماید، محکوم به پس دادن وجه خواهد شد و ادعاهایی نظیر طلبکار بودن یا پس دادن مانند اینکه بگوید : بله من وجه را دریافت کرده ام ولی طلبکار بوده ام یا بله من وجه را دریافت کرده ام ولی پس داده ام مصداق انقلاب دعواست و دفاع قاطعی محسوب نمی شود.در ادامه ضمن آوردن یک نمونه رای راجع به مطالبه وجه و طلب با رسید عادی این نکته را به مخاطبان گرامی یاد آوری می نماییم که دعوای مطالبه وجه و طلب در عین سادگی از جمله حساس ترین و فنی ترین دعاوی است و ضرورت دارد قبل از اقدام با یک وکیل مشورت نموده یا طرح و مدیریت دعوا را به وی بسپارید.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 6153

مطالبه طلب

 

رای دادگاه مطالبه وجه با رسید عادی

پرونده کلاسه : ........

مرجع رسیدگی : شعبه 47 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید صدر تهران

تصمیم نهایی شماره : ........

خواهان : آقای پژمان ...... فرزند ابراهیم  با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی میدان گلها ........ .

خوانده : خانم فاطمه ..... فرزند غلامعلي به نشاني تهران - خیابان ولیعصر...........  .

خواسته: مطالبه وجه بابت ..

متن رای دادگاه مطالبه وجه

در خصوص دعوی پژمان ....... با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت فاطمه ...... به خواسته مطالبه مبلغ 1/135/900/000 ریال وجه مدارک و مستندات با لحاظ خسارات دادرسی نظر به محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی خواهان تصویر مستندات دعوی که از اشتغال ذمه خوانده / خواندگان در برابر خواهان حکایت دارد و اینکه ایراد و دفاعی در مقابل دعری مطروحه به عمل نیامده است و دایلی که مبین برائث ذمه باشد دعوی خواهان موجه و ثابت تشخیص علیهذا با استناد مواد 366 و 265 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 و 194 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 1/135/900/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات کامل دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعلام میگردد . اين رای غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.