تماس و مشاوره با
وکیل پایه یک دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

دانستنی های حقوقی

مطالب حقوقی

مطالعه مطالب، مقالات و اطلاعات حقوقی

نمونه وکالتنامه ها

نمونه و متن وکالت نامه های رسمی و وکالت نامه های دادگستری

فرم های دادگستری

اطلاع از نمونه فرم های دادگستری و اوراق قضایی

نمونه قراردادها

متن قراردادها و اطلاع از انواع قرارداد ها و نحوه تنظیم آنها

قوانین کاربردی

متن قوانین و مقررات مهم و پرکاریرد

فیلم های آموزشی

قطعات حقوقی فیلم ها و کلیپ های آموزش حقوقی

نهاد های حقوقی

معرفی نهاد ها و مراجع حقوقی و قضایی

نمونه آراء محاکم

نمونه آرای صادره از مرتجع حقوقی و قضایی

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.