تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 11 اردیبهشت 1400
دادخواست-رای بدوی و تجدیدنظر - تعیین داور

 دادخواست-رای بدوی و تجدیدنظر - تعیین داور

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 103

رای دادگاه بدوی - تعیین داور

پرونده کلاسه : .......

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۶ دادگاه عمومي حقوقي تهران

دادنامه شماره : .........
‏خواهان ها:     

1- آقای امیر.الف

2- خانم الهام. الف

3- خانم فخري .خ با وکالت آقاي ........ به نشاني:  میرداماد .................. .

خواندگان:

1- قاي داود .....

2- آقاي مهدي ....... همگي به نشاني تهر ان خ شیخ بهایي ............ .

خواسته ها :
1- دستور موقت
2- درخواست تعیین داور

بتاریخ در وقت شعبه ۲۶ دادگاه عمومي حقوقي تهرآن بتصدي امضا ء کنند ه ذیل تشکیل است پروند ه محاکماتي امر به کلاسه از دفتر واصل و تحت نظر قرار دارد چون اقدام دیگري ضرورت ندارد دادگاه رسیدگی هاي بعمل آمده را کافي جهت صدور تصمیم تشخیص داده و لذا ضمن اعلام ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور تصمیم دادگاه می نماید.

متن رای دادگاه بدوی - تعیین داور

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی به عمل آمده در خواست وکیل متقاضی مبنی بر تعیین داور مرضی الطرفین مالا غیر وارد و به عقیده دادگاه در مغایرت با مقررات قانونی در باب هفتم داد رسي در قانون آنین دادرسی مدنی می باشد زیرا قدر متیقن این است که شرط داوری در حالت اطلاق تعهدی لازم الوفاست ولی اگر مقید باشد در صورت تحقق قيد لازم الوفاست و گر نه تعهد محسو ب نمی شود در قرارداد حاضر طرفین شرط کرده اند در صورت بروز هرگونه اختلاف در موضوع قرارداد مرجع اختلاف حکم ها ي مرضی الطرفین می باشد مرضی الطرفین قیدی است که شرط داوری را از حالت اطلاق خارج می کند بنابراین اگر طرفین داور مرضی الطرفین از طوعا تعیین کرده باشند داوری کامل و لازم است در غیر اين صورت شرط مذکور به معنی تراضی به تراضی است که هنوز قدم به مرحله تعهد نگذاشته است بدین معنی که اگر یکی از طرفین به تراضی دوم راضی نشده نمی توان او را مجبور به این کار کرد زیرا هیچ قاعده مسلمی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان شخصی را وادار به تراضی نمود بدین استدلال درخواست طرح شده در مغایرت اشکار با مقررات داوری می باشد از اینرو نظر به مراتب مذکور به رد آن اظهار نظر می شود مع الوصف اعلام می نماید تصمیم اصداری قطعی است.
رئیس شعبه۲۶ دادگاههای عمومی وحقوقی

 

 

دادخواست تجدیدنظر خواهی - تعیین داور

تجدیدنظر خواه : 

1- خانم فخری .....  به نشانی : تهران.خیابان سعدی ......... .

2- خانم الهام.الف  به نشانی : تهران.خیابان ولیعصر....... .

3- آقای امیر..... به نشانی : تهران.خیابان میرداماد .......... .

تجدیدنظر خوانده : 

1- آقای داوود ..... 

2- آقای مهدی .... هر دو به نشانی : تهران.خیابان میرداماد ........ .

وکیل یا نماینده قانونی : آقای ........

تجدید نظر خواسته : 

1- تقاضای رسیدگی و نقص دادنامه شماره ... در پرونده کلاسه ..... مطروحه در شعبه  26 دادگاه حقوقی تهران و صدور حکم شایسته

منضمات دادخواست : 

1- فتوکپی مصدق وکالتنامه

2- فتوکپی مصدق دادنامه معترض عنه

3- لایحه 

شرح دادخواست تجدیدنظرخواهی - تعیین داور

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اینجانب نسبت به دادنامه صادره شماره .... که در تاریخ 92/10/30 از دادگاه عمومی شعبه 26 صادر گردیده و در تاریخ 92/11/12 ابلاغ شده معترض و درخواست رسیدگی تجدیدنظر می نمایم.رونوشت دادنامه بدوی و لایحه اعتراضیه و وکالتنامه که جمعاً .... برگ می باشد پیوست دادخواست تقدیم است.

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر - تعیین داور

پرونده کلاسه : .......

مرجع رسیدگی : شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه شماره : .......

تجدیدنظر خواهان : 

1- آقای امیر.الف

2- خانم فخری ....

3- خانم الهام.الف با وکالت آقای ..... به نشانی : تهران.میرداماد.......... .

تجدیدنظر خواندگان : 

1- آقای مهدی .......

2- آقای داوود ..... همگی به نشانی : تهران.خیابان ولیعصر ....

تجدیدنظر خواسته :

1- درخواست تعیین داور

2- دستور موقت

گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و اقدام به صور رای می نماید.

متن رای دادگاه تجدیدنظر - تعیین داور

تجدیدنظر خواهی خانم فخری ... و الهام.الف و آقای امیر.الف با وکالت آقای .... بطرفیت آقای مهدی ..... و داوود ... نسبت به دادنامه شماره ....... صادره از ضعبه  26 دادگاه عمومی تهران که دلاللت بر تصمیم رد دادخواست داور مرضی لطرفین دارد.دادگاه با توجه به اینکه امر موصوف امری ترافعی نبوده تا نیاز به رسیدگی و اصدار رای باشد و مضاف بر آن الزام تعیین داور مرضی الطرفین به محکمه موجب خروج و حذف مرضی الطرفینی بودن داوری می گردد و اینکه طرح درخواست بودن به عنوان دعوی فاقد وجاهت قانونی است که با تصمیم اداری قابل رتق و فتق بوده کما اینکه دادگاه محترم نخستین نیز بر اساس آن اقدام نموده علیهذا با عنایت به موارد فوق مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می گردد این تصمیم قطعی است.این رای قطعی است.

رییس شعبه 15 دادگاه تجددینظر استان تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.